Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec
www.SPiR.chelmiec.pl
Statut Kontakt Aktualności Punkt Przedszkolny w Klęczanach Przedszkole w Piatkowej

Konkurs na realizację zajęć dodatkowych (język angielski, rytmika/taniec) w punkcie przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach ogłasza konkurs na realizację zajęć dodatkowych (język angielski, rytmika/taniec) w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach, utworzonego w związku z realizacją projektu o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1.


2013-08-06 Konkurs na stanowiska pracy w punkcie przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie punktu Przedszkolnego „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach ogłasza konkurs na stanowiska pracy w Punkcie Przedszkolnym „Kraina Przedszkolaka” w Klęczanach, utworzonego w związku z realizacją projektu o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-021/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1.